Kinesitherapie

Kinesitherapie houdt zich bezig met de behandeling van acute en langdurige problemen van het bewegingsapparaat. Na een intake gesprek en lichamelijk onderzoek stellen wij een behandelplan op om jouw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen en te herstellen. Wij bekijken de patiënt als één geheel en iedere persoon wordt bij ons individueel behandeld. Deze behandeling kan zowel uit manuele technieken als oefentherapie bestaan.